Materiał Partnera

Jakie zagadnienie obejmuje szkolenie BHP i czy jest ono obowiązkowe?

Jakie zagadnienie obejmuje szkolenie BHP i czy jest ono obowiązkowe?

Wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważna. Dzięki niej możliwe jest wykonywanie powierzonych zadań w sposób bezpieczny, a także pozwala bez szwanku przetrwać sytuacje zagrażające życiu. Z tego artykułu dowiesz się, co obejmuje szkolenie BHP, kto musi je odbyć oraz w jakich przypadkach jest ono wymagane.


Obowiązek szkolenia BHP


Obowiązek odbycia szkolenia BHP wynika bezpośrednio z Kodeksu Pracy. Przepisy tej ustawy stanowią, że szkolenie musi przejść każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie później, niż pierwszego dnia pracy. Odbycia szkolenia BHP wymaga się również od studentów i uczniów szkół zawodowych, którzy odbywają praktyki w zakładach pracy. W szkoleniu nie muszą uczestniczyć pracownicy zatrudniani na podstawie umowy zlecenia, jednakże dobrą praktyką jest, by oni również zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa, które obowiązują w przedsiębiorstwie. Część pracowników, głównie wykonujący prace niebezpieczne i kierownicy, muszą odbywać okresowe szkolenia BHP, których częstotliwość uzależniona jest od wykonywanej pracy. Szkolenia BHP muszą być przeprowadzane przez osobę, która posiada wymagane uprawnienia. Jeśli firma nie zatrudnia takich osób, musi skorzystać z usług firmy zewnętrznej, na przykład Poznańskie Centrum Kształcenia Zawodowego, która zajmuje się przeprowadzaniem takich szkoleń.


Przebieg szkolenia BHP


Szkolenie BHP podzielić można na dwa rodzaje – szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. W skład szkolenia wstępnego wchodzi instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Podczas instruktażu ogólnego pracownik zapoznaje się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa, poznaje swoje uprawnienia odnośnie warunków pracy, a także dowiaduje się jak poradzić sobie w sytuacji niebezpiecznej. Część ta musi trwać minimum dwie godziny zegarowe. Drugi etap to instruktaż stanowiskowy, na którym pracownik zapoznawany jest z warunkami pracy na konkretnym stanowisku. Czas trwania tej części szkolenia uzależniony jest od stanowiska pracy – im więcej zasad bezpieczeństwa trzeba przyswoić, tym szkolenie jest dłuższe. W przypadku okresowych szkoleń BHP, czas trwania i przebieg uzależnione są od rodzaju wykonywanej pracy. Stanowiskowe szkolenie BHP nie może być przeprowadzone online – musi odbywać się w miejscu zatrudnienia pracownika. Przepisy wymagają również, by uczestnictwo w szkoleniu zostało udokumentowane, dlatego na koniec pracownik wypełnia i podpisuje kartę szkolenia BHP, którą dodatkowo musi potwierdzić swoim podpisem przełożony. Podpisaną kartę dołącza się do akt osobowych pracownika.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję